Júniusi Instagram nyereményjáték szabályzat


1. A játék szervezője, elnevezése és a játék meghatározása

A játék szervezője: az EB HUNGARY INVEST Kft. (Székhely: 1107 Budapest, Fogadó u. 4.) (továbbiakban: Szervező).

A játék elnevezése: „Foci EB-H!” elnevezésű nyereményjáték, a @ebhinvest nyereményjátéka.

A játék meghatározása: A fenti Instagram oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon a fentebb említett felhasználónéven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával, az adott képet „Kedvelik” és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá, illetve kommentjében megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. A Játékban csak publikus Instagram profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a nevük, és részt vesznek a Játékban.

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. (A továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021. 06. 29. – 2021. 07. 10. (24:00-ig)

Nyertesek száma: 1

Nyeremények: 1 db focilabda alakú babzsák, 1 db jegyzetfüzet, 1 db csuklótámaszos egérpad, illetve 1 db toll. (Az összes tétel EB HUNGARY INVEST Kft. logóval ellátott.)

Eredményhirdetés: 2021.07.12.

A játék menete: A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az EBH INVEST Kft. Instagram oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott posztnál kommentben megírják, szerintük ki lesz a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság (Euro 2020 a 16. Európa-bajnokság) győztes válogatott csapata. Fontos, hogy nem kell eltalálni a győztes csapatot, tehát nem csak azok között sorsoljuk ki a nyereményt, akik eltalálják a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság győztesét. Emellett, a játékban résztvevők a játék kapcsán Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával és a Játék lebonyolítására létrehozott posztot „Kedvelik”, illetve a kommentjükben megjelölik („taggeli”) 2 ismerősüket. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Minden játékos egy kommenttel jogosult a sorsoláson való részvételre. Az összesen 1 darab nyertest a kommentelők közül sorsoljuk ki véletlenszerűen.

 

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervező Instagram oldalával, és „Kedveli” a Szervező Instagram oldalán található játékra irányuló 2021. június 29-én közzétett képét, valamint ez alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli a kommenjében („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

6. A játék nyertese és nyereménye

A nyereményjátékban az összes, az adott Instagram képet kedvelő, kommentelő és „taggelő”, valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény, ami 1 db focilabda alakú babzsák, 1 db jegyzetfüzet, 1 db csuklótámaszos egérpad, illetve 1 db toll. (Mindegyik nyeremény EB HUNGARY INVEST Kft. logóval ellátott.)

 

7. A sorsolás ideje és a nyertes értesítése

A nyereményjáték 2021. július 10. 24:00-ig tart, sorsolás és eredményhirdetés 48 órán belül a játék lezárását követően. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló kép alatt kommentben értesítem, valamint kezdeményezem a profilján az üzenet elküldését is (amennyiben a Nyertes ezt engedélyezi Instagram-beállításaival). Ezekkel egyidejűleg a @ebhinvest Instagram oldal “Story”-jában is feltüntetésre kerül. A nyeremény elküldésének módját, időpontját a Nyertes és a Szervező egyeztetik egymással.

 

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál a szervező kapcsolatfelvételére, a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 1 héten belül. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A Szervező 5 munkanapon belül gondoskodik a nyeremények elküldéséről a Nyertes által megadott címre.

 

9. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

 

10. Adatkezelés

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.