Rákóczi-vár felújítása, Sárospatak


Kategóriák:

Rákóczi vár felújítása és építése során az EBH INVEST generálkivitelezőként vesz részt.

 

A Lőportorony és a közvetlen környezetének helyreállítása

Az épületben és környezetében helyreállításra kerül az eredeti padló – és terepszint. A dongaboltozat rekonstrukciója könnyűszerkezetes faburkolatú boltozatként kerül kialakításra. Az épületben elhelyezésre kerül egy új lépcső, mely a két szintet köti össze. A lépcső alatt az épület kiszolgálását biztosító dolgozói vizesblokk és teakonyha kerül elhelyezésre. Az épület falai rendkívül nedvesek, ezért utólagos falszigetelés (injektálással) történik. A jelenlegi szintek közötti fafödém elbontásra kerül, helyette új, acélszerkezetű födém készül. A tetőszerkezet és tetőfedés is elbontásra, majd újjáépítésre kerül. A teljes falfelület kívül-belül új vakolatot kap. A meglévő kőkeretek helyreállítását kőrestaurátori munkával, az újakat rekonstrukcióval készítjük el. Az épület fűtése/hűtése a kültéri hőszivattyúval történik. Elektromos erős és gyengeáramú hálózat is kialakításra kerül a falban, illetve padlóban vezetett védőcsövezéssel. Az épület mindkét szintjén kiállítótér kerül berendezésre, az ehhez szükséges installációval és berendezésekkel.

Kiemelt régészeti területen nagy földmunkával járó terepalakítást igényel a lőportorony környezetének rendezése, illetve az eredeti járószintek bemutatása. A lőportorony környezetében kitermelt föld helyben kerül felhasználásra, az egykori ágyúdomb déli irányban tovább húzódó szakaszának feltöltésére. A lőportorony körüli szintsüllyesztésből adódó szintkülönbséget a csatlakozó telkek felé fa gerendákkal burkolt gabion támfal hidalja át. A Lőportorony környezetében szórt burkolat kerül elhelyezésre.

 

Jegypénztár kialakítása

A meglévő padlószintek átalakításával kialakul egy új, azonos magasságban lévő járószint, mely a környező helyiségek padlószintjeihez igazodik. Alapanyagát tekintve, egy része az egykori kapu maradványainak megtekintését biztosító üvegfödémből készül, a helyiség többi felületén svédpadló burkolat kerül elhelyezésre.

A jegypénztárban a két pénztár egyidejű, de a lehetőségekhez mérten szeparált működésű berendezést helyezünk el. Mindezt a meglévő informatikai eszközök és hálózat befogadásával.

Új ajtó készül az árkádos folyosóra vezető jelenleg fix nyílászáró helyett. A belső falak javítás és glettelés után szilikát festékkel történő felületképzést kapnak. Az egykori kapualj kőkeretét kőrestaurátori munkával állítjuk helyre.

Átalakításra kerül a fűtési rendszer. A meglévő radiátoros fűtés helyett fancoil és padlókonvektorok kerülnek elhelyezésre.

Az elektromos erős és gyengeáramú hálózat is átalakításra kerül a falban, illetve padlóban vezetett védőcsövezéssel. Emellett a világítási rendszerek is átalakításra kerülnek.

 

Veres-bástya keleti fal helyreállítása

Célunk a keleti falazat erősen megbomlott állapotának helyreállítása, valamint a dél-keleti falazat renoválása.

A falazatról a borostyán kivételével minden növényzetet el kell távolítanunk. A hiányzó falsíkokat új trasszcementes habarccsal kell visszaépítenünk az eredeti falsíknak megfelelően (az eredeti textúrával és lőrésekkel kiegészítve).

A falazáshoz az eredeti falazattal azonos kőanyagot (terméskövet) kell alkalmaznunk. A falkoronák állagmegóvását új falazat készítésével kell biztosítanunk.

Kőrestaurátori munkálatok:

  • a falazatban lévő másodlagosan beépített faragványok kiemelése,
  • illetve az osztópárkány konzerválása.