Álláshirdetések adatkezelési tájékoztató


Jelen tájékoztató célja, hogy az EB HUNGARY INVEST Kft. által meghirdetett állásokra jelentkezők számára tájékoztatást adjon arról, hogy az álláshirdetésre jelentkezés keretében a jelentkezők személyes adatait az EB HUNGARY INVEST Kft. hogyan kezeli.

1. Adatkezelő

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője:

 

EB HUNGARY INVEST Kft.

székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

cégjegyzékszám: 01-09-725294

nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 13240567-2-42

(a továbbiakban: „EB HUNGARY INVEST Kft.”)

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 80.

e-mail postafiók: adatkezeles@ebhinvest.hu

telefon: +36-1/220-6149

weboldal: ebhinvest.hu

 

2. Munkaerő felvétele során a jelentkezők személyes adatainak kezeléséről

Ha Ön valamely állásunkra jelentkezik, akkor eldöntheti, hogy kizárólag a jelentkezéssel érintett állás kapcsán járul hozzá személyes adatainak az EB HUNGARY INVEST Kft. általi kezeléséhez vagy hozzájárul ahhoz is, hogy önéletrajzát és a jelentkezés során megadott további személyes adatait elmentsük az álláskeresői adatbázisunkba. Az álláskeresői adatbázis előnye, hogy beküldött önéletrajzát későbbi álláslehetőségek kapcsán is figyelembe tudjuk venni, és újabb állásajánlatokkal tudjuk így Önt megkeresni.

Az alábbiakban táblázatosan összefoglaljuk mely adatokat milyen célból, milyen jogalapon mennyi ideig kezeljük.

EGY ADOTT ÁLLÁSHIRDETÉSRE

JELENTKEZÉS

JELENTKEZÉS HIRDETÉS NÉLKÜL (berepülő önéletrajzok)ÁLLÁSKERESŐI ADATBÁZIS
Adatkezelés céljaAz álláshirdetésre jelentkezők kiválasztásának lebonyolítása, illetve a kiválasztás előkészítése.Amennyiben valaki nem egy meghirdetett állásra jelentkezik, hanem csak érdeklődik, hogy van-e az elképzeléseinek megfelelő munkánk aktuálisan, abban az esetben az adatkezelés célja e megkeresés megválaszolása.Az adatbázisban szereplő személyek részére számukra megfelelő álláslehetőség felajánlása.
Adatkezelés jogalapjaAz érintett önkéntes hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Hozzájárulás hiányában a jelentkező a kiválasztásban nem tud részt venni.

Hozzájárulás megadásának formájaAz önéletrajz, motivációs levél, személyes adatai megküldése, további személyes adatoknak a jelentkezés folyamán emailen, telefonon, személyesen vagy egyéb módon történő megadása, hozzáférhetővé tétele, illetve hozzájáruló nyilatkozat megtétele.Külön hozzájáruló nyilatkozat megtételével.
Kezelt személyes adatok köre–    Jelentkezéskor minimálisan szükséges adatok:

·    a jelentkező vezetékneve, keresztneve, telefonszáma és/vagy e-mail címe (azonosítás és kapcsolattartás céljából);

·    a jelentkező által beküldött önéletrajz és motivációs levél, az ezekben szereplő valamennyi adat, információ, pl. fénykép, szakmai előéletre vonatkozó adato, érdeklődési kört, stb. (Ezek az adatok mind segítenek minket a megfelelő munkaerő kiválasztásában, a jelentkező számára megfelelő álláslehetőség felajánlásában.);

·    a jelentkező iskolai végzettsége, képzettsége és korábbi munkatapasztalatai (munkaköri feltételeknek való megfelelés megítélés céljából);

·    megváltozott munkaképességre vonatkozó adat, ha azt az adott munkakör szükségessé teszi (pl. álló munka, fizikai munka)

 

–    Sor kerülhet továbbá az alábbi adatok kezelésére:

·    a kiválasztás során a jelentkező által megadott/rendelkezésre bocsátott további személyes adat: pl. születési dátum, fizetési igény, távolsági mobilitási hajlandóság, a jelöltet ajánló személy megnevezése, stb.

·    a jelentkező meghallgatása során készült feljegyzés (ha készül);

·    erkölcsi bizonyítvány (ha a Munka Törvénykönyve szerint indokolt annak bemutatása);

·    A kiválasztás során sor kerülhet továbbá a jelentkező hozzájárulása alapján különböző, a munkakör szempontjából releváns képességeket, kompetenciákat mérő tesztek (verbális, numerikus és téri képesség tesztek, monotónia tűrés, feladat követés, szövegértés, nyelvi teszt, illetve speciális szakmai ismeretekre fókuszáló, kognitív képességeket és szaktudást mérő tesztek) elvégzésére. Sor kerülhet továbbá bizonyos, a munkakör szempontjából fontos, jellemző, emberi működésmódra, viselkedésre, személyiségi jellemzőkre fókuszáló kérdőívek kitöltésére, kiértékelésére is (ezek különösen az alábbiakat mérik: munka-érték, munka motiváció, kommunikációs stílus, asszertivitás, személyes hatékonyság, vezetési stílus)

A fenti tesztek és kérdőívek során megadott válaszokat, a kiértékelés eredményét kizárólag az álláspályázat elbírálása céljából kezeljük.

Adatkezelés időtartamaA jelen tájékoztató szerinti célokból kezelt személyes adatokat a jelentkező kérésére bármikor töröljük.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyaguk.

Törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adatokat az alábbi esetekben:
A kiválasztás lezárását követő 3 hónap elteltével töröljük az adott álláshirdetés kapcsán kezelt személyes adatokat, kivéve, ha a jelen tájékoztatóban foglalt egyéb célból tovább kezelhetjük személyes adatait.

 

Folyamatosan nyitott pozíció esetén a jelentkezést követő 1 év elteltével töröljük a beérkezett pályázatokat, az annak kapcsán kezelt személyes adatokat. Amennyiben a pozíciót ezt megelőzően lezárjuk, akkor a fenti (lezárás + 3 hó) megőrzési idő alkalmazandó.

azt követően haladéktalanul, hogy megállapításra került, nincs az adott pályázatnak megfelelő betöltetlen pozíció, és erről az érintett tájékoztatása megtörtént, és nem kérte felvételét az álláskeresői adatbázisunkba.Az adatbázisba történő feliratkozását követő 1 év elteltével.

Linkedin

Kollégáink potenciális jelöltek felkutatására igénybe veszik a LinkedIn szolgáltatásait is betartva a LinkedIn felhasználási feltételeit.

Amennyiben kollégáink úgy ítélik meg, hogy Ön esélyes lehet egy adott pozíció betöltésére, a LinkedIn felületén keresztül üzenetben felveszik Önnel a kapcsolatot. Az üzenetben tudatjuk Önnel, hogy kik vagyunk és milyen célból szeretnénk Önnel felvenni a kapcsolatot.

A LinkedIn-en közzétett személyes adatait a LinkedIn felületén kezeljük, onnan nem mentjük ki, kivéve, amennyiben ehhez Ön kifejezetten hozzájárul. Személyes adatait megadhatja továbbá részünkre olyan módon is, hogy egyéb úton jelentkezik meghatározott állásaink valamelyikére vagy regisztrál önéletrajz adatbázisunkba.

A LinkedIn-en történő kapcsolatfelvétellel és a LinkedIn kapcsolat fenntartásával összefüggő adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont)), hogy potenciális jelölteket értesítsünk aktuális, számukra releváns álláslehetőségekről.

A LinkedIn egy szakmai jellegű közösségi fórum. A LinkedIn adatlap tulajdonképpen az adott személy szakmai önéletrajza. Tekintettel arra, hogy egy népszerű és közismert, elsődlegesen szakmai ismertség növelésére, karrierépítésre szolgáló fórumról van szó, a LinkedIn tagjai számára ismert az a tény, hogy a LinkedIn-en keresztül munkaerőt kereső cégek is bejelölhetik, illetve megkereshetik ajánlatokkal. A LinkedIn felhasználási feltételeiben és adatkezelési tájékoztatójában a LinkedIn felhívja a felhasználói figyelmét arra a tényre, hogy az általuk közzétett személyes adatokat harmadik felek, így különösen munkaerő-közvetítők is megismerhetik, és állásajánlatokkal megkereshetik őket.

A LinkedIn beállításai ezen kívül számtalan lehetőséget adnak a felhasználók számára, hogy profiljuk adattartalmát és annak láthatóságát beállítsák, így a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy mit tesz nyilvánosan hozzáférhetővé és mit láthatnak a visszaigazolt partnerei.

Profession

A Profession felületén társaságunk közzéteheti az álláshirdetéseit. Ezen hirdetéseken keresztül beküldött jelentkezések közvetlenül hozzánk érkeznek be.

A Profession szolgáltatásai közül igénybe vesszük továbbá a Profession önéletrajz adatbázisát. Az önéletrajz adatbázisába feltöltött önéletrajzokat a Profession felhasználási feltételei szerint jogosultak vagyunk megtekinteni, illetve letölteni, az abban foglalt személyes adatokat a letöltéstől számított 90 napig kezelni. Amennyiben az érintett személy az önéletrajzának általunk történő, 90 napot meghaladó kezeléséhez nem járult hozzá akár úgy, hogy egy álláshirdetésünkre jelentkezett vagy a saját önéletrajz adatbázisunkba regisztrált, akkor a Profession oldalról letöltött önéletrajzot 90 nap elteltével nem kezeljük tovább.

Facebook állások

Álláshirdetéseket közzétehetünk a Facebook álláshirdetések szolgáltatása keretében is. A Facebook álláshirdetés keretében történő jelentkezés során a Facebook és társaságunk közös adatkezelők.

Az álláshirdetésben szereplő jelentkezés gombra kattintást követően megjelenő adatlapon adhatja meg a jelentkező a személyes adatait. Az adatlap adattartalmát a Facebook automatikusan kitölti, azonban a beírások módosíthatóak. Az Ön által véglegesített adatlapot a jelentkezés gombra kattintva küldheti el számunkra. Jelentkezését azt követően tudjuk a kiválasztás során figyelembe venni, ha a jelentkezését véglegesíti. A véglegesítéshez az Ön részére e-mailben megküldött linken keresztül hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait a kiválasztás céljából a jelen tájékoztató 2. pontja szerint kezeljük.

Az adatlap kapcsán általunk kezelt személyes adatok azok az adatokat, amelyek az adatlapon szerepelnek. Ezek általában:

név, telefonszám, e-mail cím, város, tapasztalat, tanulmányok, megpályázott állás, jelentkezés elküldésének időpontja, adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó válasz

Az adatok kezelésének a célja a jelentkezési szándék fogadása és a jelentkezés véglegesítése érdekében történő kapcsolatfelvétel.

Amennyiben a jelentkezését az adatlap elküldését követő 3 napon belül nem véglegesíti, adatlapját töröljük.

Az adatkezelés jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hogy potenciális pályázókat gyűjtsünk, jelentkezési szándékokat fogadjuk, végleges jelentkezések érdekében kapcsolatba lépjünk a jelentkező érdeklődőkkel. E jogos érdeken alapuló adatkezelés az Ön személyes adataihoz fűződő jogait nem sérti, hiszen az adatlapot tudatosan abból a célból tölti ki és küldi el számunkra, hogy a meghirdetett állásra jelentkezzen, ebből a célból az adatait kezeljük. Ön tájékoztatást kap továbbá arról is, hogy a Facebook az adatlapot továbbítja a számunkra.

Facebook posztok és kommentek

Az EB HUNGARY INVEST Kft. Facebook oldalain posztoljuk egyes, aktuális álláshirdetéseinket. A posztolt álláshirdetésekre a hirdetésben közzétett módokon lehet jelentkezni. Kommentben történő jelentkezéseket nem tudunk jelentkezésként elfogadni, és kérjük, hogy kommentben személyes adatokat (pl. telefonszám, végzettség, stb.) ne tegyenek közzé.

 

3. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

EB HUNGARY INVEST Kft. alkalmazottai

A jelentkezésekhez és az azokban szereplő személyes adatokhoz társaságunk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés.

A felvételi során kitöltött tesztek, kérdőívek kiértékelését az EB HUNGARY INVEST Kft. humánerőforrás-gazdálkodási (HR) feladatokat ellátó munkatársai végzik. A tesztek és kérdőívek eredményeit, valamint az érintett pályázatának további elemeit megismerhetik az EB HUNGARY INVEST Kft. ügyvezetését ellátó személyek és a döntéshozatalban érintett további vezetők.

Adatfeldolgozóink

Az adatok tárolására és az adathordozókhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásra, továbbá egyéb adatkezelési műveletekre adatfeldolgozókat veszünk, vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a mi utasításaink szerint járnak el. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

 

ADATFELDOLGOZÓtevékenysége
név: REISSWOLF BUDAPEST Kft.

székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6.

elérhetőség: www.reisswolf.hu

 

Tevékenység: iratmegsemmisítés
név: Coimbra ITS Kft.

székhely: 1037 Budapest, Hunor u. 62. A lh./fsz. 2.

elérhetőség: www.coimbraits.hu

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

 

4. Adatbiztonság

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A munkaerőfelvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.

  • A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényben tároljuk az illetéktelen hozzáférésektől védve.
  • Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adatokat pedig kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársaink jogosultak megismerni, kezelni. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek.

 

5. Az Ön jogai

  • Hozzájárulás visszavonása
  • Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog
  • Adathelyesbítéshez való jog
  • Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
  • Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Adathordozhatóság

Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról. A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott, újabb képzettséget szerzett), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy a továbbiakban az adott álláslehetőség nem érdekli vagy, hogy a jövőben ne keressük állásajánlatokkal (hozzájárulás visszavonása). Ezt követően személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükség van vagy lehet.

Tiltakozás Jogos érdeken alapuló adatkezelések tekintetében, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.  Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozása Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) már nincs szükségünk a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.

A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog Amennyiben személyes adatait elektronikus úton kezeljük, Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

 

6. Jogok érvényesítésének módja

Az EB HUNGARY INVEST Kft. megkeresése

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az I. bekezdésben feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

honlap: http://naih.hu

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

 

Budapest, 2021.09.07.

EB HUNGARY INVEST Kft.

adatkezelő