Nyertes K+F pályázati projektünk: termodegradációs hulladékfeldolgozó reaktor fejlesztése


 

Az EB HUNGARY INVEST Kft. egy konzorciumi partnerével 2019. július 2-án megkezdte a 2018-1.1.2-KFI-2018-00206 azonosítószámon regisztrált K+F projektjének megvalósítását, melynek célja egy termokatalitikus bontási technológia és prototípusberendezés kifejlesztése, ami egy folyamatos üzemű, rugalmas és gazdaságos hulladékhasznosítási eljárás.

Az EB HUNGARY INVEST Kft. és konzorciumi partnere által fejlesztendő technológia és prototípus berendezés egy folyamatos üzemű, fogyasztói méretezésre rugalmas és gazdaságos hulladékhasznosítási eljárás. A környezetvédelmi előírások maximális betartásával kívánjuk a hulladékokat értékes nyersanyaggá alakítani, hozzáadott katalizátor alkalmazása nélkül. Projektünk fő célkitűzése termodegradációs eljárások kutatása és fejlesztése, elsősorban a kevert települési hulladék (RDF) feldolgozhatóságának és hasznosíthatóságának kapcsán.

A projekt tervezett fejlesztési időszaka 2021. június 30-ig tart.

Projekt kód: 2018-1.1.2-KFI-2018-00206 azonosítószámú projekt

Hazánkban az elmúlt évtizedekben a pirolízis-technológiák kutatása során szakmai tevékenységként a magas hőmérsékleten üzemelő technológiák kutatása és fejlesztése folyt, melyek végül – különböző okok miatt – nem nyertek teret az ipari gyakorlatban. Az általunk fejlesztett technológia hőmérséklete alacsonyabb, a keletkező termékek közül a szintézisgáz a meghatározó, melynek hasznosítása egyszerű és széleskörűen lehetséges.

Stabil és kereskedelmileg hasznos üzemmenetet stabil alapanyag bázison, vagy a változó alapanyagbázishoz alkalmazkodni képes rugalmas technológiával lehet. Ennek kialakításához ismerni kell az alapanyag bázist és annak változási ciklusait is, érdemes vizsgálni a különböző forrásokból származó hulladékok előkezelésének, homogenizálásának módját és a keverék célparamétereket, a keverékek receptúráit is. Ezek kutatását és optimalizálását még nem végezték el Magyarországon, a szakmai munka kiindulási alapjaként ezt a feladatot is végrehajtjuk.

Végül, de nem utolsó sorban a szakmai munka fő tartalma egy olyan termokatalitikus reaktor tervezése, legyártása és tesztelése, mely alkalmas RDF és RDF-keverékek bontására a kihozatali gáz minőségének és mennyiségének maximalizálásával.

Megítélt konzorciumi támogatási összeg: 347.556.375 Ft